Sviatok kultúry a vzájomnosti

Medzinárodný festival Karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku a Múzea kultúry Karpatských Nemcov na Slovensku je spojením kultúrnych tradícii nemeckej menšiny na území Slovenska a v zahraničí.

KEDY?  21. – 22. júna v Kežmarok