Sviatok kultúry a vzájomnosti 2016

KEDY? 24.6. – 25.6.2016

KDE? Kežmarok, mestské pódium pri Radnici, Drevený artikulárny kostol, Hrad Kežmarok

Pozývame vás na 21. ročník podujatia s názvom „Sviatok kultúry a vzájomnosti“ do Kežmarku, na ktorom nemecká menšina žijúca na Slovensku a v Európe prezentuje svoju kultúru, zvyky a obyčaje.

Týmto festivalom sa organizátori snažia prispieť k uchovaniu a rozvoju tradícií, výmene skúseností, k vzájomnému porozumeniu a poznaniu, úcty k odlišnej kultúre a zvykom a taktiež k vytváraniu atmosféry vzájomnej tolerancie, odstraňovaniu predsudkov v myslení a chápaní menšinovej kultúry.

Na už 21. ročníku sa predstavia sa spevácke a tanečné súbory nemeckej menšiny zo Slovenska, hosťujúce súbory iných národnostných menšín zo Slovenska i zahraničia.

Program: