Štatistiky sociálnych sietí OOCR Tatry – Spiš – Pieniny

V roku 2023 podporilo Ministerstvo dopravy SR digitálny marketing OOCR Tatry-Spiš Pieniny sumou 4960 €, z vlastných zdrojov použila organizácia 1088 €. Nasledujúce štatistiky poukazujú na oprávnenosť využívania digitálneho marketingu v rámci celkového marketingu organizácie.

K 31.12.2023 mala Facebook stránka Tatry – Spiš – Pieniny viac ako 27 000 fanúšikov (27 166). Na sociálnej sieti Instagram má OOCR Tatry Spiš Pieniny približne 6000 fanúšikov (5944).

Z hľadiska vekového zloženia majú profily na sociálnych sieťach mierne odlišné zloženie. Stránka na Facebooku má najviac fanúšikov vo veku od 35 do 44 rokov (26,4 %), Druhou najpočetnejšou skupinou sú fanúšikovia vo veku od 45 do 54 rokov (24,7 %). Tieto dve vekové skupiny tvoria približne polovicu spomedzi všetkých fanúšikov čo potvrdzuje trend, že na sociálnej sieti Facebooku je aktuálne viac užívateľov v strednom veku.

V prípade sociálnej siete Instagram tvorí najpočetnejšiu skupinu rovnaká veková skupina t.j. od 35 do 44 rokov (33,7%), druhou najviac zastúpenou skupinou fanúšikov z hľadiska veku sú užívatelia vo veku od 25 do 34 rokov (32,6%). Spolu tieto dve skupiny tvoria približne dve tretiny všetkých fanúšikov. Najmenej zastúpenou skupinou na Facebooku sú užívatelia od 18 do 24 rokov a na Instagrame užívatelia vo veku 65 a viac rokov.

Z hľadiska miest majú najčastejšie zastúpenie medzi našimi fanúšikmi na Facebooku mestá Bratislava a Košice, nasleduje mesto Poprad, Prešov a Kežmarok. V poradí šiestym najviac zastúpeným mestom je Praha.

Instagram je viac založený na vizuálnom obsahu (fotografie a videá) čo potvrdzuje skutočnosť, že najčastejšie zastúpenými mestami sú okrem Bratislavy a Košíc poľské mestá Krakov a Varšava. Až za nimi nasleduje Poprad.

Z hľadiska národnosti má Facebook stránka vo veľkej väčšine slovenské zastúpenie (71,7 %). Nasleduje Česko (9,1 %) a Poľsko (7,9 %). Komunikácia na sociálnej sieti prebieha takmer výlučne v slovenčine, preto je takéto národnostné rozdelenie našich fanúšikov pochopiteľné.

Na sociálnej sieti Instagram máme 41,4 % fanúšikov slovenskej národnosti, viac ako štvrtinu poľskej národnosti (27,2 %) a 5,3% fanúšikov je z Česka.

Pri pohľade na štatistiky uverejnených príspevkov na sociálnej sieti Facebooku môžeme konštatovať, že za rok 2023 bolo celkovo uverejnených 562 príspevkov, ktoré oslovili celkovo viac ako 2 milióny užívateľov (2 165 118 užívateľov). V priemere za mesiac za rok 2023 sme uverejnili na Facebooku 47 príspevkov, ktoré oslovili približne 180 tisíc užívateľov. Z hľadiska typu príspevkov prevažujú fotografie, či už sú to fotografie prírodných a kultúrnych atraktivít v kombinácii s plagátmi rôznych podujatí a ponúk našich členov, ktoré uverejňujeme taktiež ako fotografie. Vizuálny obsah je dotváraný v kombinácii s textovými príspevkami, ktoré motivujú fanúšikov k interakcii (rôzne kvízy a otázky). Okrem Facebook stránky máme na tejto sociálnej sieti aj vlastnú skupinu, ktorá je prepojená so stránkou. V skupine máme približne 3000 členov. Skupina slúži na príspevky členov, ktorí pravidelne zdieľajú svoje fotografie a zážitky z výletov v našom regióne.

Najpopulárnejším príspevkom na Facebooku za rok 2023 bol suverénne nový zimný videoklip, ktorý oslovil viac ako 441 tisíc užívateľov (441 358). Tento príspevok sa natoľko páčil užívateľom, že mal viac ako 250 komentárov (263 komentárov), v ktorých v drvivej väčšine komentujúci pozitívne chválili tento videoklip.

 

Spracoval pre OOCR Tatry-Spiš-Pieniny:
Ing. Juraj Buranovský

 

                        Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky