Spišský Jeruzalem 2017

KEDY? 25.5.2017 – 28.5.2017

KDE? Spišské Podhradie

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.terraincognita.sk/

Program

ŠTVRTOK, 25. máj 2017

17:00 Reštaurátorská tvorba akad. mal. Márie Spoločníkovej, vernisáž výstavy

Zamyslenie nad tvorbou akad. mal. Márie Spoločníkovej: Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, historik, archivár

Kultúrny program: ZUŠ, Spišské Podhradie

Miesto: Spiš Gallery, Palešovo nám.48, Spišské Podhradie

 

PIATOK, 26. máj 2017

09:00, 11:00 Krížová cesta – Mariez – Mládežnícky spevácky zbor, Vranov nad Topľou

Hudobno-slovné pásmo pre 2. stupeň ZŠ

Pripravili: Mirka Ilečková, RNDr. Ivan Rokyta

Miesto: Katedrála sv. Martina

10:00, 12:00 Rozprávka zo snehu

(Na motívy rozprávky H. Ch. Andersena O snehovej kráľovnej ) – pre 1. stupeň ZŠRéžia a dramaturgia: Marica Harčaríková

Účinkuje: Detský divadelný súbor „J“ – ZUŠ Jantárová, Košice

Miesto: Kino Slovan, Spišské Podhradie

10:30 Spišský Jeruzalem očami detí, vernisáž výtvarnej a literárnej výstavy

Kultúrny program: žiaci ZUŠ, Spišské Podhradie

Miesto: Podbránie Hotela Kapitula (Spišská Kapitula č. 15)

15:00 Pobožnosť krížovej cesty v Spišskom Jeruzaleme

Vedie: Spoločenstvo mladých zo Spišského Podhradia

Miesto začiatku pobožnosti: Spišská Kapitula, priestor pred Katedrálou sv. Martina

17.30 Slávnostné otvorenie festivalu Spišský Jeruzalem

Miloslav Vanc – Páni Spiša

Šimon Kubovčík, klavírny sprievod Mgr. Silvia Kubovčíková

Trio zo Spišského Podhradia:

Mgr. Štefan Genčúr, Dis. art . – alt, saxofón, gitara

Anton Fuchs – piano

Mgr. Zdenka Poklembová, Dis. art. – spev

Miesto: Katedrála sv. Martina

19:00 Joel Worship Band, koncert chválovej kapely zo Sabinova

Chvály, svedectvá, evanjelizácia

Miesto: Park kultúry za MsÚ, Spišské Podhradie

V prípade nepriaznivého počasia Kino Slovan, Spišské Podhradie

 

SOBOTA, 27. máj 2017

09:00 Pútnická sv. omša v Spišskom Jeruzaleme

Celebruje: ThDr. Peter Majda, PhD., rektor Kňazského seminára biskupa

Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule

Hudobný sprievod: Dychová hudba Ordzovianka

Miesto: Pažica, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

V prípade nepriaznivého počasia Katedrála sv. Martina

10:30, 13:30 Pamiatky UNESCO

Terénne exkurzie – prehliadka národných, prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme

Lektori: Mgr. Vladimír Olejník – archivár, Spišské biskupstvo

RNDr. Marta Nižňanská – botanička, Múzeum Spiša

RNDr. Pavol Chromý – krajinný ekológ, Múzeum Spiša

Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža, Spišská Kapitula

10:15 Prehliadka speváckych zborov

Zbor Gregoriana, Košice

Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia, Spišská Nová Ves

Miešaný spevácky zbor Egídius, Bardejov

Komorný spevácky zbor VOCALS pri PKO, Prešov

Miesto: Katedrála sv. Martina

14:30 Historický sprievod, spoločnosť VIA CASSA

Spišská Kapitula – železničná stanica Spišské Podhradie a späť

15:00 Návrat „Haničky“ pod Spišský hrad

Slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy

Kultúrny program: Dychová hudba Ordzovianka

DFS Branisko – ZUŠ Spišské Podhradie

Miesto: Železničná stanica, Spišské Podhradie

17:00 Projekt populárnej hudby

ZUŠ Spišské Podhradie

Miesto: Katedrála sv. Martina

18:00 Mystériá, spoločnosť VIA CASSA

Stredoveké divadelné predstavenia o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. Mikulášovi

Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

20:30 Sakrálna krajina

Prednáška o Spišskom Jeruzaleme, kalváriách, sakrálnych krajinách

Prednášajúci: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.,

Hudobný sprievod: Anton Fuchs, ZUŠ Spišské Podhradie

Miesto: Synagóga, Spišské Podhradie

 

NEDEĽA, 28. máj 2017

09:00 Pontifikálna sv. omša

Celebruje: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup

Miesto: Katedrála sv. Martina

10:30, 13:30 Pamiatky UNESCO

Terénne exkurzie – prehliadka národných, prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme

Lektori: Mgr. Vladimír Olejník – archivár, Spišské biskupstvo

RNDr. Marta Nižňanská – botanička, Múzeum Spiša

RNDr. Pavol Chromý – krajinný ekológ, Múzeum Spiša

Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža, Spišská Kapitula

10:30 Mária s učeníkom pod krížom

Lauda (hudobná forma z čias sv. Františka z Asissi)

Libreto: Štefan Baláž

Hudba: Bernard Herstek

Mária: Miriam Brandisová

Učeník: Martin Mesarč

Hrá: Kvarteto REMIREDO

Miesto: Katedrála sv. Martina

13:00 Christos voskrese iz mertvych – Kristus vstal z mrtvých

Chrysostomos, Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor Vranov nad Topľou

Slávnostná veľkonočná akadémia

Diriguje: Anna Maťašová

Sprievodné slovo: Anna Maťašová ml.

Pripravil: Mgr. Andrej Lakatoš

Miesto: Katedrála sv. Martina

14:00 Historický sprievod, spoločnosť VIA CASSA

Spišská Kapitula – Mariánske námestie, Spišské Podhradie a späť

15:00 Mystériá, spoločnosť VIA CASSA

Stredoveké divadelné predstavenia o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. Mikulášovi Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

16:30 Od jasieľ po Golgotu – Mária Kotorová

Hudobno-poetický recitál

Miesto: Katedrála sv. Martina

17:00 JANAIS

Koncertné vystúpenie

Miesto: Katedrála sv. Martina

18:00 Záver festivalu Spišský Jeruzalem

Miesto: Katedrála sv. Martina

 

Sprievodné aktivity So, Ne, 10:00 – 17:00:

– Premietanie filmu Spišský Jeruzalem, scenár: Pavel Dvořák

– Prezentácia audiovizuálneho pásma „- Sakrálna krajina pri Spišskej Kapitule“ – doc. Ing. Peter Jančura, PhD.

Miesto: Sýpka Hotela Kapitula (Spišská Kapitula č. 15)

– Razenie medailónov pútnika

– Predajné remeselné stánky – Domov sociálnych služieb, Spišské Podhradie

– Prezentačný stánok KOCR

– Prezentačný stánok SOS s propagačnými materiálmi Spišského Jeruzalema

Miesto: Spišská Kapitula, námestie

– Stredoveký stanový tábor – spoločnosť VIA CASSA

Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

– Tvorivé dielne pre deti i dospelých, výtvarníčky OZ Bottega z Košíc

Miesto: Podbránie Kňazského seminára, Spišská Kapitula

– Spišský Jeruzalem z konského povozu

Miesto: Pažica, Spišské Podhradie
plagat_sj-page-001