Spišské múzeum v Levoči má svoj podcast

SNM-Spišské múzeum v Levoči má svoj vlastný podcast.

V jeho prvej časti predstavujú Jána Thurzu III. Meno Turzovcov (Thurzo) je spájané s pojmom raný kapitalizmus. Turzovci však nebudovali svoje impérium iba pre vlastný pôžitok, neboli iba sebeckí priekupníci s nerastným bohatstvom krajiny. Značnú časť príjmov investovali napríklad do umenia. Počúvajte náš podcast.

Autorky: Dáša Uharčeková Pavúková, Zuzana Demčáková, Miriama Lačná

Podcast nájdete www.spisskemuzeum.com

Informácie nájdete na Facebooku TU.