SNM Spišské múzeum a Spišský hrad otávrajú od 20. apríla

SNM Spišské múzeum a Spišský hrad otávrajú od 20. apríla

Zdroj: www.spisskemuzeum.com/