Slovenské dni v Gliwiciach

V dňoch 14.-16.septembra sa uskutočnilo pod záštitou generálneho konzula Slovenskej republiky v Poľsku Ivana Škorupu prezentačné podujatie v partnerskom meste Gliwice v Poľsku – Slovenské dni v Gliwiciach. Slovenské dni podporili svojou účasťou aj ďalší predstavitelia a zástupcovia konzulárnych úradov a Slovenského inštitútu v Poľsku.

Podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, ktorý sa stretol s vyššie spomínanými predstaviteľmi, ako aj s vedením mesta Gliwice – s primátorom Zygmuntom Frankiewiczom.

Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny zastupovali výkonná riaditeľka Gabriela Bodnárová a Rudolf Velička, ktorí priamo na námestí v stánku prezentovali prírodné, turistické a historické krásy nášho regiónu. O organizáciu 12 prezentačných stánkov a ďalších hudobných a degustačných aktivít sa postaral riaditeľ Slovenskej agentúry cestovného ruchu vo Varšave so svojim tímom.

Prezentácie sa stretli s mimoriadne veľkým záujmom Gliwičanov, ktorí sa zaujímali predovšetkým o letnú sezónu, historické miesta a dovolenku s deťmi. Gliwičania sa ochotne zapojili do ľahkých súťažných testov, v rámci ktorých získali rôzne sponzorské ceny. Pre OOCR Tatry-Spiš-Pieniny poskytli sponzorské pobyty kežmarské hotely Boutique Hotel Hviezdoslav aj Hotel Club a bezplatné vstupy – Termálne kúpalisko Vrbov.

tsp-gliwice