Slnečné hodiny na hrade v Kežmarku

Slnečné hodiny na Kežmarskom hrade sú dobre viditeľné z nádvoria hradu a nachádzajú sa na barokovej kaplnke. Vertikálne hodiny sú v tvare polkruhu vyznačené arabskými číslicami.
Ich príbeh sa viaže k jednému z majiteľov Kežmarského hradu:

Župan Oravskej stolice gróf Štefan II. Thököly (1623 – 1670) nechal postaviť resp. prestavať novú hradnú kaplnku sv. Kríža. Výzdoba novej kaplnky bola ukončená v rokoch 1657 – 1658. Kaplnka vybudovaná prestavaním časti severovýchodného krídla hradu sa stala jedným z najhodnotnejších príkladov ranobarokového umenia na Slovensku. Nad víťazným oblúkom sa nachádza hodinová vežička, ktorá okrem miest na ciferníky mechanických hodín, ktoré sa dodnes nezachovali, obsahuje aj slnečné hodiny, ktoré po reštaurovaní v roku 2010 sú počas slnečného počasia stále funkčné.

Foto, text: Maroš Semančík, Múzeum hrad, Kežmarok