Slávnostné otvorenie Európskeho mesta športu pre rok 2022

V mene primátora mesta Kežmarok, Jána Ferenčáka, vás pozývame na Slávnostné otvorenie Európskeho mesta športu 2022 spojené s príchodom oficiálnej vlajky a zapálením športového ohňa, ktoré sa uskutoční dňa 31. januára (pondelok) 2022 o 15.00 hod. na Hlavnom námestí v Kežmarku.

Prestížne ocenenie European Town of Sport 2022 v kategórii do 25-tisíc obyvateľov mestu udelila hodnotiaca komisia ACES Europe pri Európskej únii v Bruseli.

Vstup na podujatie s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Zdroj: www.kezmarok.sk