Slávnosť sv. Floriána v Spišskej Belej

Príďte si uctiť pamiatku patróna hasičov, sv. Floriána v nedeľu 1. mája 2022 do Spišskej Belej.

Viac informácií nájdete na stránke mesta Spišská Belá – https://spisskabela.sk.