Slávnosť sv. Floriána v Spišskej Belej

Mesto Spišské Belá pozýva v nedeľu 7. mája 2023 na Slávnosť svätého Floriána, patróna hasičov.

Viac informácií nájdete na stránke https://spisskabela.sk