Reprezentačný koncert folklórneho súboru PUĽS

PUĽS – Poddukelský umelecký ľudový súbor v piatok 17.9.2021 na Mariánskom námestí pred MsÚ v Spišskom Podhradí predvedie Reprezentačný koncert – hudobno tanečnú show, v ktorej sú prepojené mnohé kultúry, ktoré sú súčasťou našej rozmanitej krajiny.

Poddukelský umelecký ľudový súbor sa zameriava na tradície Rusínov žijúcich na Východnom Slovensku, ale tiež na folklór ostatných regiónov Slovenska. Je profesionálnym umeleckým telesom, ktoré vzniklo v roku 1955 v Prešove s cieľom rozvíjať a javiskovo stvárniť vokálno – hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov. V jeho troch zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej pracuje viac ako 40 umelcov.

Zdroj: www.dekd.sk, www.spisskepodhradie.sk