Propagácia regiónu TATRY-SPIŠ-PIENINY na sociálnych sieťach

Návštevnosť destinácie TATRY-SPIŠ-PIENINY sa z roka na rok zvyšuje. Územie severného Slovenska v okresoch Levoča, Kežmarok a Spišská Stará Ves je vďaka prírodným krásam a kultúrnym pamiatkam zapísaných v UNESCO pre turistov atraktívne.

V horizonte posledných rokov sledujeme nárast počtu denných návštevníkov a ubytovaných hostí v destinácii Tatry-Spiš-Pieniny, ktorá sa venuje aktivitám na území od Spišského Podhradia a Levoče až po Červený Kláštor. Prírodné zákutia Levočských vrchov a Spišskej Magury ponúkajúce oddych a zamyslenie, celoročné strediská v Ždiari, v  Bachledovej a Levočskej Doline dostatok zábavy, Thermalpark Vrbov príjemný relax v termálnej vode. Návštevníci majú príležitosť striedať oddych so získaním nových poznatkov prostredníctvom prehliadok historických miest Spišské Podhradie, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá-Strážky, ale aj malebných dediniek Zamaguria. Praktické  informácie pre analýzu návštevnosti získavame z reportu o návštevnosti webovej stránky OOCR TSP, Facebookovej  stránky a Instagramu.

V roku 2018 navštívilo webovú stránku old.tatryspispieniny.sk  22 704 návštevníkov. V roku 2019 internetová kampaň prispela k tomu, že  stránku navštívilo 33 683 návštevníkov, čo je o 48 % viac ako vlani. Celkovo bolo na webovej stránke okrem stálych informácií uverejnených 172 príspevkov.

Na sociálnej sieti Instagram bolo v priebehu roka 2019 uverejnených 632 príspevkov, ktoré sledovalo 5671 užívateľov.

Na Facebooku najviac  príspevkov  sledovalo  914 789 užívateľov  v mesiaci apríl 2019, kedy v priemere uvidelo príspevok 8881 užívateľov  a v mesiaci december 2019, kedy v priemere videlo  príspevok 8 622 užívateľov z oslovených 758 758 užívateľov.

Podrobnejšie analýzy ukazujú, o aké príspevky majú užívatelia najväčší záujem, prípadne v akom časovom horizonte, čo sú cenné informácie pre ďalšiu prácu s užívateľmi – potenciálnymi  aj reálnymi návštevníkmi regiónu.