Prípad Adama a Evy

Divadelný súbor pri MsKS v Kežmarku pozýva na divadelnú komédiu Prípad Adama a Evy. Premiéra sa uskutoční v sobotu 26. februára 2022 o 19.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku.

Komédia v naštudovaní kežmarských ochotníkov o tom, že dokázať pred súdom svoju lásku nie je vôbec jednoduché.

Viac informácií nájdete na stránke www.kezmarok.sk.