Prehliadka románskej rotundy v Bijacovciach

V sobotu 25.9.2021 v čase od 10:00 do 12:00 budú mať návštevníci možnosť nahliadnuť do interiéru románskej rotundy v Bijacovciach, ktorá pochádza z 13. storočia a patrí k najstarším sakrálnym stavbám na Spiši.

Starobylá obec Bijacovce má bohatú minulosť. Nachádza sa pod juhovýchodnými výbežkami Levočských vrchov. Jednou z najvýznamnejších stavieb v obci je Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých. Je to jednoloďová, pôvodne románska stavba, ktorá bola neskôr prestavaná. Súčasťou areálu kostola je práve románska rotunda z 13. storočia, ktorá pravdepodobne plnila funkciu pútnickej kaplnky. Bola zasvätená patrónom lekárov, sv. Kozmovi a Damiánovi. V interiéri kaplnky sa nachádzajú nástenné stredoveké maľby, ktoré sú „skryté“ pod novšími nátermi. Maľby sú pravdepodobne z rovnakého obdobia ako v kostole. Návštevníci majú možnosť spoznať tajomstvo tejto rotundy a nechať sa vtiahnuť do jej histórie.

Zdroj: www.dekd.sk