PRÁZDNINOVÉ KULTÚRNE PIATKY

júl – august
PRÁZDNINOVÉ KULTÚRNE PIATKY
Severný park, Levoča, 18.00 hod.