Pohľady do minulosti – Žigmund Bubics

Vo štvrtok 23. marca 2023 sa môžete tešiť na ďalšiu prednášku z cyklu Pohľady do minulosti – Žigmund Bubics, mecén umeleckej zbierky a regotizačnej prestavy dómu sv. Alžbety.

Viac informácií nájdete na Facebooku SNM-Spišské múzeum v Levoči alebo na stránke http://www.spisskemuzeum.com/