Podtatranská výstava kanárikov KEŽMAROK 2018

Podtatranská výstava kanárikov KEŽMAROK 2018 s medzinárodnou účasťou

V dňoch 9.-11.11.2018 sa na prízemí Mestskej knižnici na Hlavnom námestí č.64 uskutoční v poradí už XI. ročník Podtatranskej výstavy kanárikov. Výstavy sa zúčastnia mimo slovenských chovateľov i chovatelia z družobného mesta Nowy Targ a Malopolského kraja . Výstava má propagačný charakter s poukázaním širokej verejnosti a školám na množstvo chovaných farebných variant a tiež športový , kde prihlásené vtáctvo bude vo štvrtok odborné posúdené posudzovateľmi z Poľska. Mimo organizovaných chovateľov výstavy sa môžu zúčastniť i milovníci tejto činnosti a na výstave si nechať odborne posúdiť čo i len jedného doma chovaného kanárika s registračnou obrúčkou ročník 2017 a 2018.

Výstavu už tradičné realizujú manželia Podolinskí za spolupráci s mestom Kežmarok a chovateľmi organizovanými v Poľskom zväze chovateľov kanárikov a exotických vtákov v Nowom Targu a Malopoľským združením chovateľov v Tarnowe. Vystavených bude cez 300 kusov  rôznofarebných a postavových kanárikov.

Využite posledné krásne jesenné dni a navštívte spolu s Vašimi ratolesťami toto jedinečné podujatie, kde aspoň na chvíľu zabudnete na bežné  problémy a očarí Vás  pestrosť  farieb a spev operencov chovateľov tejto  športovo-záujmovej činnosti.

Tešíme sa na Vašu účasť .