Podpora aktivít KOCR Severovýchod Slovenska

Podpora našich aktivít Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny je členom KOCR Severovýchod Slovenska od jej vzniku so zámerom spoločnými aktivitami a spoluprácou subjektov zlepšovať vývoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji.

Spolupráca sa prejavuje na úseku marketingu, tvorby produktov cestovného ruchu, spoločnou propagáciou na výstavách cestovného ruchu, prezentáciou produktov, aktivít a podujatí a iné.

V roku 2020 KOCR Severovýchod Slovenska prispela aj finančne našej Oblastnej organizácii Tatry-Spiš-Pieniny a podporila:

  • Realizáciu infocesty pre influencerov a novinárov v júli 2020 v Spišskom Podhradí, Levoči, Kežmarku a Červenom Kláštore
  • Marketingovú kampaň v Trnavskej mestskej televízii v júli a auguste 2020
  • Marketingovú kampaň v Praha TV júli 2020
  • Podujatia Zrkadlo času a Latino party v Kežmarku
  • Preklady textov na tatryspispieniny.sk do anglického jazyka
  • Služby elektronického marketingu vo vybraných mesiacoch roku 2020

V budúcom období budeme spoluprácu naďalej upevňovať a rozširovať, aby sme eliminovali nepriaznivé tohtoročné obdobie a naštartovali cestovný ruch v prospech našich členov a partnerov.

 Ing. Gabriela Bodnárová
výkonná riaditeľka