Podhradské trhy a Podhradie deťom

Mesto Spišské Podhradie, Mestské kultúrne stredisko a Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Vás srdečne pozývajú na „Podhradské trhy“ a podujatie „Podhradie deťom„, ktoré sa uskutočnia

v sobotu 3.9.2022

v Parku kultúry v Spišskom Podhradí.