Počas dvoch dní sa v Prahe predstavilo 13 slovenských regiónov!

Počas dvoch dní sa v Prahe predstavilo 13 slovenských regiónov!

Slovenská kultúra, hudba, gastronómia a atmosféra ovládla na dva dni pešiu zónu Anděl v PRAHE! V termíne 25.-26.9.2019 sa konali na pešej zóne Anděl Slovenské dni v Prahe. Hlavným organizátorom bolo Ministerstvo dopravy a výstavby – zahraničné zastúpenie cestovného ruchu SR v ČR. Hlavnými partnermi a spoluorganizátormi boli Bratislava Tourist Board a Bratislava Región Tourism, za českú stranu MČ Praha 5.So svojou ponukou cestovného ruchu sa predstavili všetky turisticky významné regióny Slovenska. 

V dňoch  od 25.9. až 26.9.2019 sa na pešej zóne Anděl v Prahe uskutočnilo dvojdňové podujatie pod názvom SLOVENSKÉ DNI V PRAHE, ktoré bolo zamerané na podporu turizmu na Slovensku a propagáciu našej krajiny ako atraktívnej turistickej destinácie. Hlavným organizátorom bolo Ministerstvo dopravy a výstavby – zahraničné zastúpenie cestovného ruchu SR v ČR.

Slovenské dni v Prahe oficiálne otvorili svojimi príhovormi zástupcovia všetkých zainteresovaných inštitúcii. Ako prvý pozdravil návštevníkov podujatia veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss, starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková, zahraničná zástupkyňa CR SR v ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Klára Badinková (hlavný usporiadateľ), predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board Alžbeta Melicharová (spoluousporiadateľ), radní MHMP pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

Cieľom Slovenských dní v Prahe bolo osloviť čo najväčšiu skupinu českých ale aj zahraničných turistov, ktorí mali možnosť na jednom mieste spoznať viacero slovenských destinácii, či gastronomických špecialít. Každý kto na Anděl prišiel, mohol ochutnať typické slovenské delikatesy ako sú brydzové halušky, lokše či bratislavské rožky a popritom si užiť bohatý kultúrny program, či návštevu sprievodných podujatí. Celkovo sa prezentácie zúčastnilo 13 slovenských regiónov, z toho 4 z východného Slovenska.

Svoj prezentačný stánok s množstvom propagačných materiálov mala aj OOCR Tatry-Spiš-Pieniny. Destináciu prezentovali: výkonná riaditeľka Gabriela Bodnárová, Marek Mensák, zástupca Kežmarskej informačnej agentúry, Dominika Slebodová a Kristína Jakubová z Bachledky.

Spoločne s OOCR Severný Spiš-Pieniny sme návštevníkom poskytovali informácie o kultúrnohistorických a prírodných zaujímavostiach nášho regiónu. Najväčší záujem bol o prírodné atrakcie, pobyt v prírode, termálne kúpaliska a hrady. V našom stánku sa väčšinou zastavovali domáci z Prahy a Česka, najviac ich bolo zo skupiny seniorov, nechýbali ani rodiny s deťmi.

Slovenské dni v Prahe navštívilo viac ako 50 tisíc ľudí, zo všetkých strán sme dostávali pozitívne reakcie na ich realizáciu. Veríme, že sme mnohých namotivovali k návšteve Slovenska, čím dosiahneme zvýšenie aktívneho zahraničného cestovného ruchu SR z Českej republiky.

Spracovala: Gabriela Bodnárová, výkonná riaditeľka