PACI PAC

ZMENA TERMÍNU!

KEDY? nedeľa 5.3.2017 – o 16:00,

Vstupné predpredaj 5 € / na mieste 6 €

KDE? Kinosála KINO ÚSMEV LEVOČA

Veselý program pre deti plný pesničiek a skvelej zábavy.

Predpredaj lístov v pokladni MsKS, ako aj v sieti predpredaj.sk

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://msks.levoca.sk/

pacipac