Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny opäť na výstavách cestovného ruchu v Prahe a Budapešti 2020

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny opäť na výstavách cestovného ruchu v Prahe  a Budapešti 2020.

Už niekoľko rokov sa zástupcovia OOCR Tatry-Spiš-Pieniny pravidelne zúčastňujú na výstavách cestovného ruchu v Českej republike – HOLIDAY WORLD Praha  a v Maďarsku – UTÁZAS v Budapešti.

V dňoch 13. 2. – 16. 2. 2020 sa naše združenie cestovného ruchu zúčastnilo výstavy cestovného ruchu HOLIDAY WORLD v Prahe – v priestoroch pražského výstaviska PVA EXPO Letňany, ktorého súčasťou bola i expozícia /60 m2/ národného stánku Slovenska pod záštitou MD SR. V spoločnej expozícií sme zastupovali  našu OOCR TATRY-SPIŠ-PIENINY.

Okrem našej OOCR v spoločnom stánku bolo 6 spolu vystavovateľov zo Slovenska, Hlavné mesto Bratislava, Región Bratislava, Oravské múzeum z Dolného Kubína, región Slovenský raj, Žilinský región a ZCR Vysoké Tatry. Pre návštevníkov slovenského stánku boli pre návštevníkov k dispozícii rôzne tematicky ladené materiály. O dobrú náladu v spoločnom stánku sa staral zabávač Marián Kováč, ktorý speváckymi vystúpeniami počas všetkých dní spieval piesne zo všetkých kútov Slovenska. Nemenej zaujímavé boli aj vystúpenia študentského divadla z Nového Mesta n/Váhom, ktoré hrali divadlo o Bathoryčke. Spolu s koštovkou slovenských vín to prinášalo výbornú atmosféru pre návštevníkov slovenskej expozície, za čo mu bolo udelené aj tretie miesto za najlepšiu expozíciu. Vzhľadom k tomu, že výstava bola prvýkrát v Prahe – Letňanoch, bolo v našom pavilóne menej ľudí ako po minulý rok, možno to zapríčinilo aj nevhodné postavenie stánku SACR, ktoré bolo na konci výstavnej haly. Viac návštevníkov bolo v pavilóne, kde boli zastúpené regióny Česka. V prvý aj druhý deň navštívili  náš pult  CA a CK (odborníci), ktoré sa informovali o novinkách v našom regióne. Najväčší záujem bol o spoločný materiál OOCR a taktiež aj o materiály z Bachledky. Značný záujem bol aj o turistické mapy. Druhý deň doplnili odborníkov aj študenti z odborných škôl v Prahe a v okolí. V sobotu a nedeľu bolo viac návštevníkov, vďaka tomu, , že usporiadatelia ponúkli voľné vstupenky na internetových portáloch. Najväčší záujem bol o letné pobyty v našom regióne a ubytovanie na chatách v tichom prostredí.

 

V dňoch 27. 2. – 1. 3. 2020  sa konala výstava v Budapešti. Je to najdôležitejšie a najväčšie podujatie svojho druhu v Maďarsku. Ponúka informačné a kontraktačné možnosti pre odborníkov v oblasti cestovného ruchu. Zúčastňujú sa ho najvýznamnejšie CK a CA nielen z Maďarska, ale aj Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. Medzi týchto vystavovateľov sa zaradila aj naša OOCR TSP, ktorá ako spolu vystavovateľ  v stánku  MD SR spoločne s ďalšími vystavovateľmi zo Slovenska ponúkali svoje služby v oblasti CR. Stánok SR o rozlohe 120 m2 mal 15 pultov z rôznych regiónov Slovenska. V prvý deň výstavy ako už tradične bol venovaný odbornej verejnosti. Majitelia cestovných kancelárií a agentúr sa  najviac zaujímali čo je nové v našich regiónoch, na Spišskom hrade a v Levoči, v Kežmarku a na Pieninách. Väčšinou to boli cestovky, ktoré náš región dobre poznali. Veľmi sa zaujímali ako dopadnú voľby na Slovensku a ako dopadnú maďarské strany a koalície. V piatok bolo veľmi málo ľudí. V sobotu o poznanie viac, ale určite menej ako minulý rok. V nedeľu znovu bolo málo návštevníkov na výstave. Počas všetkých dní na výstave bol najväčší záujem o spoločnú brožúrku OOCR, pochvaľovali si najmä skutočnosť, že bola napísaná v maďarskom jazyku. Nedostatkový materiál mapy cyklotrás ako aj bežné turistické mapy. Tak ako aj v Prahe, aj v Budapešti atmosféru v stánku spríjemňoval heligonkár, ktorý hral a spieval piesne zo všetkých kútov Slovenska, celú atmosféru spríjemňovali aj žienky v krojoch, ktoré maľovali kraslice a ku dobrej atmosfére prispela aj firma Movin z Veľkého Krtíša, ktorá pohostila návštevníkov.

 

Účasť na výstave bola finančne podporená MDV SR a OOCR TSP.