OOCR Tatry-Spiš-Pieniny získavala skúsenosti na výstave v Dubline

Propagácia regiónu na veľtrhu Holiday World Show v Dubline a prieskum záujmu návštevníkov veľtrhu je cesta ako pomôcť rozvoju domáceho cestovného ruchu.

Región Tatry-Spiš-Pieniny získaval skúsenosti na najväčšom veľtrhu v Írsku, ktorého sa po dvojročnej prestávke kvôli pandémii zúčastnilo počas troch dní takmer 700 vystavovateľov z viac ako 50 krajín. Veľtrh od 27. do 29. januára navštívilo vyše 50.000 návštevníkov. V stánku Slovakia Travel na návštevníkov okrem propagačných materiálov a zástupcov Slovenska čakalo aj vystúpenie folklórnej skupiny Ostroha z Oravy, ktorá pôsobí v Írsku.

Mesto Kežmarok a Oblastná organizácia Tatry-Spiš-Pieniny v možnosti zúčastniť sa veľtrhu v Dubline vidia príležitosť, ako do regiónu prilákať nových návštevníkov z Írska vzhľadom na to, že v súvislosti s domácim turizmom sa v zahraničí najčastešie skloňuje príroda, národné parky a tiež minerálne a historické bohatstvo. Aktuálne sú tomu naklonené aj požiadavky trhu ako priame dopravené spojenie a pomer ceny a výkonu.

Výstave predchádzali oslavy 30. výročia Slovenskej republiky a 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Írskom. Pre pozvaných hostí na ňom zaspievala operná speváčka Adriana Kučerová a podujatie svojimi príhovormi otvorili predseda Senátu Írska Jerry Buttimer a veľvyslanec Slovenskej republiky v Írsku Andrej Droba. Na jeho pozvanie malo na oslavách zastúpenie aj mesto Kežmarok, člen OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, prostredníctvom vedúcej kancelárie primátora mesta Kežmarok.

Počas slávnostného večera bola zároveň odovzdaná Zlatá medaila ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera významnej osobnosti slovenskej komunity a zakladateľke Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Dubline Márii Pacherovej in memoriam.

 

Mgr. Barbora Sosková

Vedúca kancelárie primátora mesta Kežmarok

Foto: Mgr.Barbora Sosková