OOCR Tatry-Spiš-Pieniny na výstavách cestovného ruchu v roku 2023

Destinácia Tatry-Spiš-Pieniny ponúka turistom množstvo nádherných miest, máloktorý región sa môže pochváliť tak pestrým zastúpením kultúrnych i prírodných krás. Destinácia je predurčená, aby jednou z priorít prinášajúcich ekonomický prínos bol aj rozvoj cestovného ruchu, preto je dôležité ukázať atraktívnu ponuku čo možno najväčšiemu publiku. To si uvedomujú aj členovia oblastnej organizácie, a preto využívajú príležitosti a udalosti, počas ktorých je možné sa odprezentovať záujemcom i potenciálnym návštevníkom.

V dňoch 22.2. – 26.2.2023 sme sa zúčastnili na veľtrhu cestovného ruchu UTÁZAS v Budapešti. Súčasťou výstavy bola aj expozícia národného stánku Slovenska pod záštitou MDV SR. Prvý deň výstavy bol účastníkom výstavy aj generálny riaditeľ SACR p. Mika so sprievodom. V popoludňajších hodinách prebehla menšia konferencia s poďakovaním maďarským novinárom a zástupcom maďarských cestovných kancelárií. Prvé dva dni výstavy boli zamerané pre odborníkov v cestovnom ruchu (odborná verejnosť). Pozitívom je, že návštevnosť oproti predchádzajúcemu roku bola výrazne vyššia. Z materiálov bol najväčší záujem o brožúru Tatry – Spiš – Pieniny a o mapy. Cestovné kancelárie (agentúry) sa zaujímali o spoločné autobusové zájazdy do regiónu a veľký záujem bol o historické pamiatky, mesto Levoča i Kežmarok.

Veľtrh cestovného ruchu ITB v Berlíne sa konal v dňoch od 7.3. – 9.3.2023. Najväčšieho svetového veľtrhu sme sa zúčastnili v rámci spoločného stánku národnej agentúry Slovakia Travel. Okrem bežných návštevníkov, ktorých zaujímali možnosti návštevy nášho regiónu, sme absolvovali stretnutia s viacerými odbornými organizáciami cestovného ruchu ako cestovné kancelárie a agentúry a pod. V rámci spoločných rozhovorov sme vytvorili itineráre, na základe ktorých je možné naplánovať a vytvoriť konkrétne produktové balíky. Záujem prejavili aj rôzne fotokrúžky cestovateľov, fotokrúžky fotografovania prírody, agentúry zamerané na prenájom karavanov, blogeri a pod. Účasť na veľtrhu hodnotíme pozitívne, s odporúčaním prípravy konkrétnych produktových balíkov pre budúcoročný veľtrh.

V dňoch 16.3. – 19.3.2023 sme sa zúčastnili najväčšieho rakúskeho veľtrhu cestovného ruchu, ktorý sa konal už tradične vo Viedni – Ferien-Messe Wien 2023. Veľtrh bol spojený s výstavou nábytku a bývania. Veľtrh bol zameraný pre odbornú verejnosť a zároveň nás potešil naozaj veľký záujem širokej verejnosti. Výstavy sa zúčastnilo približne 500 vystavovateľov. Počas veľtrhu sa konali sprievodné podujatia, ako premietanie filmov, diskusné fóra, hudobné predstavenia. Záujem o cestovanie bol po „kovidovom“ období enormný čo sme vnímali veľkým záujmom verejnosti o možnosti o vycestovanie do nášho regiónu. Zaujímali sa hlavne o pešiu turistiku, cyklistické chodníky i rodinné dovolenky. Rozdali sme stovky propagačných materiálov a desiatky kontaktných informácií zariadení v našom regióne.

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Holiday World Praha je najvýznamnejšie podujatie svojho druhu v Českej republike. Veľtrh sa konal v dňoch 17.3. – 19. 3.2023. Pozitívom je, že po rokoch stagnácie a nižšej úrovne veľtrhu sa tento rok niesol v duchu vyššieho záujmu klientov najmä individuálnych, resp. menších skupín. Výrazný bol nárast v cenovo dostupných formách trávenia dovolenky, a to predovšetkým karavaningu a kempovania. Na veľtrhu prebehli diskusie smerom k zrealizovaniu leteckého spojenia medzi Košicami a Tel – Avilom, čo otvára možnosti pre našu destináciu oslovenie nových trhov. Slovensko ako cestovateľský cieľ spolu s našou OOCR popri prírodných, historických, kultúrnych a iných atrakciách je bezpečnou krajinou. V porovnaní s veľtrhom v Budapešti bol ten v Prahe charakteristický podstatne vyššou návštevnosťou.

V dňoch 20.4. – 23.4.2023 sme sa zúčastnili aj Medzinárodného veľtrhu Slovakiatour a Danubius Gastro 2023 v Bratislave.

Po rokoch poznačených pandémiou je potešiteľné, že výstavy cestovného ruchu sú pre isté cieľové skupiny stále obľúbenou formou získavania informácií o možnostiach trávenia dovoleniek a voľného času v regiónoch.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.