Odstraňujeme bariéry prostredníctvom zvukových nahrávok

 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny sa v roku 2021 zamerala na propagáciu

historických, prírodných a kultúrnych atraktivít regiónu aj prostredníctvom zvukových nahrávok.

Informácie o atraktívnom území Zamaguria, Pienin, Levočských vrchov, Ždiaru, historických miest Levoče, Spišského Podhradia, Kežmarku, Spišskej Belej, či strediskách cestovného ruchu, ako sú termálne kúpalisko vo Vrbove, stredisko SKI & Sun Bachledka, KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR-Smerdžonka, Resort Levočská Dolina  si môže návštevník vypočuť prostredníctvom zvukových nahrávok.

OOCR Tatry-Spiš-Pieniny týmto vyšla v ústrety slabo vidiacim návštevníkom. Prístup k nahrávkam umožňuje preklik z internetovej stránky old.tatryspispieniny.sk a taktiež zosnímanie QR kódu, ktorý bude v blízkosti danej atraktivity umiestnený formou nálepky.

Nahrávky sú spracované v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku.

Spracovala:

Gabriela Bodnárová

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

 

 

.