Obnova priestorov levočskej radnice prepisuje históriu mesta a zachránila historickú budovu

V závere júna slávnostne otvorili obnovené priestory prízemia a suterénu levočskej radnice. O potrebe väčšej rekonštrukcie sa však diskutovalo už v roku 2012. Medzi najzávažnejšie problémy radnice patril dlhodobo nevyhovujúci stav a suterén podmáčaný spodnou vodou, ktorá zaplavovala celý priestor.

Obnova priniesla nové poznatky o histórii Levoče a niekoľko zaujímavých nálezov. „Z hľadiska poznania historického vývoja a datovania vzniku stavby najzaujímavejším objavom boli staré dosky z fošňových podláh, ponechané pod mladšími stenami. U tých sa podarilo dendrochronologicky datovať ich sťatie do roku 1415. Vďaka tomu môžeme posunúť vznik radnice zhruba o 100 rokov skôr, ako sa doposiaľ predpokladalo,“ hovorí generálna architektka projektu Magdaléna Janovská.

Medzi ďalšie objavy patria novoobjavený gotický portál, novoobjavené niky v prejazdenález staršej maľby barokovej v čajovni, v jednej miestnosti  bol na jednom okennom ostení objavený mestský erb a na druhom okennom ostení objavená maľba s polpostavou svätca  – pravdepodobne podoby Martina Luthera, na vstupe do objektu od zvonice maľované renesančné čierno-biele kvádrovanie, nález zachovaných originálnych hrebienkov, nález maľovaných stropných rozet.

Vedenie mesta Levoča zvažuje, na aké účely priestory novozrekonštruovaného prízemia a suterénu využije, časom by mala slúžiť aj rôznym komunitám. „Vznikli nám exkluzívne priestory, ktoré musíme využiť, pretože toto miesto žiadna návšteva neobíde,“ priblížil primátor mesta. Väčšia z reprezentačných miestností by mohla podľa jeho slov slúžiť na rôzne slávnostné podujatia – vítanie novonarodených detí, sobáše či prijímanie vzácnych návštev. V priestoroch, kde bola kedysi Spiellenbergova lekáreň, by mohla vzniknúť čajovňa alebo kaviareň.

Bezplatnú prehliadku obnovených priestorov radnice si môžu návštevníci vychutnať počas celého júla, denne v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 17.00 hod.

Obnova sa realizovala v rámci projektu Radnica otvorená komunitám (Radnica)“, aktivity 4: Kultúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť, kód projektu: CLT01027“  a projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.