O pohár primátora mesta Spišská Belá

Pozvánka na 9. a 10.kolo 20. ročníka súťaže “ O pohár primátora mesta Spišská Belá “ v jazde zručnosti + pravidlá súťaže pre rok 2019 + plániky tratí 9.a 10.kola sú zverejnené na www.amkspisskabela.sk,

Štartujeme v nedeľu ( 24.11.2019 ) kvôli tme už od 11,00 do 13,00 hod. – 9.kolo a následne od 13,05, do 15,05 hod. 10.kolo.

!!! Pozor na zmenu času štartu jednotlivých kôl, kvôli tme sa už tradične posúvame o hodinu skôr. !!!