NOČNÁ PREHLIADKA KLÁŠTORA KARTUZIÁNOV

Noc múzeí a galérií

Nočná prehliadka Kláštora Kartuziánov

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://muzeumcervenyklastor.sk/