Nedeľné tvorivé dielne

Umelecké dielo je inšpiráciou pre rozvíjanie fantázie aj tých najmenších. Výtvarný ateliér podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí základné princípy výtvarného myslenia. Priblížime vystavené dielo a v ateliéri sa naučíme podobnou technikou takéto dielo vytvoriť.
KEDY? 12.2.2017, 14.30 hod.
KDE? SNG Kaštieľ Strážky
Nedeľné tvorivé dielne: Monotypia
Výtvarný ateliér pre rodičov s deťmi od 4 – 12 rokov inšpirovaný aktuálnou výstavou Cestou moderny.
vstup 0,50 €
tel. 052/245 40 00
strazky-dielnie-feb17