Návštevnosť SR pokorila rekordnú hranicu 5 miliónov

Bratislava (1. marca 2017) – Rekordný rok 2016 z pohľadu návštevnosti Slovenska je potvrdený. Prvýkrát v histórii Slovenska bola prekonaná hranica 5 miliónov návštevníkov. Na Slovensko zavítalo celkom 5 023 629 hostí. V porovnaní s doteraz najlepším rokom z pohľadu cestovného ruchu – rokom 2015 (4,3 mil.) – ide o 16-percentný nárast. Dobrú kondíciu potvrdzuje tak domáci ako aj príjazdový cestovný ruch.

„Teší nás, že predpoklady sa potvrdili a vlaňajšia sezóna bola z pohľadu cestovného ruchu na Slovensku veľmi úspešná. Našou úlohou však zostáva, aby sme si tento trend udržali, pokračovali v efektívnej propagácii našej krajiny a neustále zlepšovali úroveň poskytovaných služieb. Každý spokojný návštevník sa potom na Slovensko bude chcieť vrátiť aj v budúcnosti,“ konštatoval minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
K rekordnej návštevnosti Slovenska v roku 2016 prispeli rovnako dovolenkujúci Slováci ako aj hostia zo zahraničia.

Slovákom patrí podiel 60 % zo všetkých návštevníkov, keď takmer 3 milióny si za cieľ svojho oddychu vybrali práve domácu krajinu. V porovnaní s rokom 2015 je to nárast o takmer 15 %. Ich pobyt trval v priemere 4 dni. Domáci hostia najviac navštevovali Žilinský kraj (653 tis., 21,8% podiel), najväčší počet prenocovaní realizovali v Prešovskom kraji (1,9 mil., 20,9% podiel) a najdlhšie sa zdržiavali v Trenčianskom kraji (4,2 noci).

Nezaostávali ani zahraniční hostia, ktorým patrí 40-percentný podiel. Objem návštevnosti zo zahraničia bol vlani prvýkrát v histórii vyšší ako 2 mil. ubytovaných hostí, pričom ide o takmer 18-percentný nárast oproti roku 2015. Najviac navštevovali Bratislavský kraj s dominantným podielom až 44 % (892 771), pričom tu realizovali aj najviac prenocovaní (1 637 713, 31,8% podiel). V priemere najdlhšie sa zdržali zahraniční návštevníci v Trnavskom kraji (4,3 noci). Najviac návštevníkov prišlo z Českej republiky (30,7 %), Poľska (9,3 %), Nemecka (8,8 %), Maďarska (4,5%), Rakúska (4,3%), Spojeného kráľovstva (3,8 %) a Talianska (3,2).
Celkovo návštevníci na Slovensku strávili aj rekordný počet prenocovaní, keď ubytovacie zariadenia zaznamenali viac ako 14 miliónov nocí.