Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020

Ocenenie v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020 bolo udelené dlhoročnému spolupracovníkovi OOCR Tatry-Spiš-Pieniny.

Počas slávnostného galavečera dňa 20.6.2021 v Starom Smokovci v hoteli Bellevue udelila Krajská organizácia ocenenia v rôznych kategóriách v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020. Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu bolo udelené aj dlhoročnému spolupracovníkovi OOCR Tatry-Spiš Pieniny a známemu značkárovi turistických chodníkov Ing. Ernestovi Rusnákovi, ktorý je okrem iného autorom a spoluautorom mnohých publikácií a tiež iniciátorom a dozorom stavby rozhľadne na Marčuline v Levočských vrchoch.

Ing. Ernest Rusnák je vyškoleným značkárom od roku 1989. So značkovaním turistických chodníkov začal ešte niekoľko rokov predtým, keď sa do popredia dostávala turistika a cykloturistika. Osemnásť rokov pôsobil ako celoslovenský predseda sekcie cykloturistiky Klubu slovenských turistov. V rámci nej každoročne zabezpečoval slovenské cyklozrazy na celom území Slovenska. V mnohých ročníkoch mu pomáhali domáci cykloturisti, ale boli aj roky, keď bol sám predsedom organizačného štábu. Značkovanie turistických chodníkov a cyklotrás stále aktívne zabezpečuje. V regióne Levoča obnovuje, značkuje a udržiava spolu 600 km peších chodníkov a cyklotrás. Každoročne obnoví turistické značky na takmer 100 km peších chodníkoch a na viac ako 100 kilometroch cyklotrás na území Spiša. Bol to práve on, ktorý navrhol kompletné značenie v Levočských vrchoch po zrušení Vojenského obvodu Javorina v roku 2010. Len v tomto pohorí je vyznačených cez 150 km cyklotrás a cez 50 km peších chodníkov.

Publikačná činnosť
Za roky pôsobiace v cestovnom ruchu napísal cez 250 rôznych príspevkov o cestovnom ruchu a turistike v odborných časopisoch, dennej a periodickej tlači. Zaujímavá je aj jeho súkromná zbierka starej turistickej literatúry, ktorá patrí k najširšej na Slovensku. Je autorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií. Najvýznamnejšia v tejto oblasti je 180 stranová publikácia „Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku“. Práve v nej využil svoje archívne zbierky. V roku 2020 vydal publikáciu „Na dvoch kolesách“, v ktorej na 164 stranách so spoluautorom opísali históriu cykloturistiky a 41 slovenských cykloturistických zrazov. V tomto roku má v pláne vydať ďalšiu reprezentačnú publikáciu „Dejiny levočskej turistiky“, v ktorej bude uvedená aj história uhorskej, československej a slovenskej turistiky. Ďalšou publikáciou bude história medzinárodných zimných zrazov turistov.

Investičná verejnoprospešná činnosť
V rámci rôznych projektov zabezpečil spracovanie, montáž a osadenie takmer stovky trojrozmerných turistických máp v okresoch Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa a to od obce Osturňa až po Dúbravu pod Braniskom. Ďalšou jeho aktivitou je aj osadzovanie drevených smerovníkov na križovatkách turistických chodníkov a cyklotrás. Jeho najväčším projektom v súčasnosti je výstavba 35 metrov vysokej vyhliadkovej veže na vrchole Javoriny – Marčuliny, ktorej celkové náklady presahujú sumu 170.000 eur. Spracovanie projektovej dokumentácie na túto aktivitu sám financoval a z vlastných zdrojov financuje aj časť výstavby. Výstavba 1. etapy sa realizuje s finančných prostriedkov v rámci Programu Interreg.

K oceneniu srdečne blahoželáme a do ďalšej práce prajeme pevné zdravie, veľa elánu a mnoho rovnako zanietených priateľov a spolupracovníkov!

Za kolektív OOCR Tatry-Spiš-Pieniny
Ing. Gabriela Bodnárová,
výkonná riaditeľka