Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2020

KOCR Severovýchod Slovenska vyhlásila 7. ročník ankety

27. november, Prešov – Odvetvie cestovného ruchu zažíva v dôsledku pandémie najťažšie obdobie za posledné roky. Pociťuje to aj Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ktorá napriek neľahkej dobe vyhlásila 7. ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020.
V ankete boli v minulosti ocenené viaceré osobnosti a zamestnanci pracujúci a podnikajúci v cestovnom ruchu, rovnako aj zariadenia a produkty cestovného ruchu. Tradičné kategórie však tento rok nahradia len dve:
– Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu
– AntiCovid

V prvej spomínanej kategórii môže odborná i laická verejnosť nominovať osoby a osobnosti, ktoré sa svojou dlhoročnou prácou zasluhujú, resp. zaslúžili o rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji a ktoré prispeli k jeho pozitívnemu obrazu doma i v zahraničí. Tieto osobnosti by mali byť vzorom a inšpiráciou pre ďalších a pre napredovanie rozvoja cestovného ruchu v jeho komplexnom i čiastkovom meradle.

V kategórii AntiCovid môže verejnosť nominovať tie subjekty, ktoré v rámci pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, podnikli najväčšiu snahu o udržanie si zamestnancov ako aj návštevníkov. „V tejto kategórii môžu byť nominované osoby, samosprávy, organizácie, ale aj ubytovacie či stravovacie zariadenia. Môže ísť napr. o majiteľa podniku, ktorý sa v tomto roku radšej zadlžil, ako by mal prepúšťať, alebo zariadenia, ktoré prišli s novou ponukou produktov cestovného ruchu“ vysvetľuje myšlienku ocenenia výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti prípadne zariadenia a samosprávy odborná komisia. Nominácie je možné zasielať poštou na adresu KOCR Severovýchod Slovenska alebo emailom na marketing@severovychod.sk do konca kalendárneho roka 2020 (31. 12. 2020).

V prípade konania najväčšej slovenskej výstavy cestovného ruchu – ITF Slovakiatour 2021, si víťazi svoje ocenenia prevezmú na tomto podujatí v Bratislave. Všetky potrebné informácie, kontaktný formulár a podmienky nominovania sú dostupné na stránke www.severovychod.sk.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.