Na Slovensku sa blížime k rekordnému počtu turistov

Bratislava – Záujem o Slovensko pokračuje aj po skončení letnej turistickej sezóny. Počas septembra u nás dovolenkovalo celkovo 484 229 turistov, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 18,3 %. Ak sa prílev dovolenkárov udrží aj v ďalších mesiacoch, Slovensko by mohlo tento rok prekonať magickú hranicu 5 miliónov návštevníkov.    

Za prvých deväť mesiacov tohto roka si dovolenku na Slovensku vybralo celkovo 3,9 milióna návštevníkov, čo je o 18,4 % viac, ako v roku 2015. Počet prenocovaní dosiahol 11,3 mil., čo je o 16,6% viac ako vlani. Hostia u nás strávili v priemere 2,9 noci.

„Rast návštevnosti Slovenska je odrazom systematickej a kvalitnej spolupráce subjektov cestovného ruchu, oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu a SACR v oblasti propagačných a marketingových aktivít,“ uviedol  generálny riaditeľ SACR Marián Bujna. K tomu musíme podľa neho pripočítať nové letecké spojenia a zvyšovanie kvality služieb v cestovnom ruchu.

Dovolenku na Slovensku si od januára do septembra zvolilo 2,3 mil. domácich návštevníkov, čo je o 18% viac ako vlani. Z regiónov bol najobľúbenejší Žilinský kraj (22,1 %), Prešovský (19,8 %) a Bratislavský kraj (15,6 %). V priemere najdlhšie sa domáci dovolenkári zdržali v Trenčianskom kraji (4,3 noci), v Trnavskom (3,5 noci) a Prešovskom kraji (3,3 noci).

Zahraničných návštevníkov prišlo v sledovanom období 1,6 mil., čo predstavuje medziročný nárast o 18,9%. Najviac ich lákal Bratislavský kraj s dominantnou návštevnosťou 42,2 %, Žilinský (16,8 %) a Prešovský kraj (14,3 %). V priemere najdlhší pobyt strávili zahraniční hostia v Trnavskom kraji (4,4 nocí), Trenčianskom (3,2 nocí) a Prešovskom kraji (3,2 nocí).

Za prvé tri kvartály tohto roka prišlo na Slovensko najviac návštevníkov z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Maďarska a Rakúska. Najväčší percentuálny nárast sme zaznamenali z Číny (+37,5 %), Španielska (+35,4 %), Maďarska (33,4%) a Izraela (+30,1 %).

Záujem o Slovensko v nastávajúcich mesiacoch roka podporí SACR zimnou kampaňou, ktorá je zameraná jednak na domáci, ako aj na zahraničné trhy. Do slovenských lyžiarskych stredísk, aquaparkov, na vianočné podujatia a do zasnežených slovenských miest láka SACR prostredníctvom televíznej, printovej aj on-line reklamy. O zimnej dovolenke na Slovensku sa zahraniční turisti dozvedajú aj na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu, z billboardov či v rámci kampane v metre. „Zo zahraničných trhov prebieha zimná kampaň v Poľsku, Maďarsku a v Českej republike. Zimný spot Slovenska uvidia globálne diváci Eurosportu, ako aj užívatelia Youtube a Google z Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska a krajín V4,“ vymenúva generálny riaditeľ SACR Marián Bujna.

Š T Á T
Country

POČET NÁVŠTEVNÍKOV

2016

POČET NÁVŠTEVNÍKOV

2015

Porovnanie
2016
vs.
2015
v %

Návštevníci SPOLU

3 900 009 3 294 758

18,4

DOMÁCI návštevníci

2 302 454 1 951 355

18,0

ZAHRANIČNÍ návštevníci

1 597 555 1 343 403

18,9

ČESKÁ REPUBLIKA

500 451 399 131

25,4

POĽSKO

157 097

140 024 12,2

NEMECKO

136 994 123 934

10,5

MAĎARSKO

71 527 53 611

33,4

RAKÚSKO

67 276 59 979

12,2

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

59 444 49 950

19,0

TALIANSKO

51 362 44 521

15,4

UKRAJINA

40 859 40 581

0,7

SPOJENÉ ŠTÁTY

36 549 30 983

18,0

FRANCÚZSKO 33 706 29 512

14,2

    Zdroj: Štatistický úrad SR