„Na Gala v Ľevoči“

SNM-Spišské múzeum v Levoči pozýva 16. októbra 2022 stráviť príjemné nedeľné popoludnie v spoločnosti ľudových tradícií.

Zdroj: Facebook SNM-Spišské múzeum v Levoči