Na ceste za svetlom

Autorská výstava NA CESTE ZA SVETLOM Natálie Farkašovej, absolventky Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku potrvá od 12. januára do 4. februára 2023.

Zdroj: https://www.kezmarok.sk