Múzeum špeciálneho školstva – otvorenie modernej a interaktívnej stálej expozície múzea 21. storočia

Múzeum špeciálneho školstva – otvorenie modernej a interaktívnej stálej expozície múzea 21. storočia

Pôvodná expozícia levočského Múzea špeciálneho školstva, približujúca Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku, prešla v rokoch 2016 – 2017 výraznou premenou, vďaka ktorej sa stala atraktívnejšou pre súčasného návštevníka. Čaká ho viacero interaktívnych exponátov a netradičné riešenie výstavných priestorov. Expozícia je inštalovaná na takmer 200 m2. Prezentuje stálu expozícii v inovovanej verzii tak po obsahovej, jazykovej, ako i vizuálnej stránke.

Podstatou je autentický a nevšedný zážitok. Návštevník si môže vyskúšať pohyb v kuchyni, umiestnenej v tmavej komore, simulujúcej domácnosť nevidiaceho, ktorý všetko spoznáva len prostredníctvom hmatu a zvuku. Nadrozmerný model ucha, s ušnicou vysokou takmer 160 cm, zasa približuje fungovanie ľudského sluchu.

Priestor expozície je aktuálne rozdelený do štyroch samostatných celkov. Prvý je venovaný histórii. Všetky informácie k exponátom sú nielen v slovenskom a anglickom jazyku, ale aj v Braillovom písme. K dispozícii majú návštevníci v súčasnosti obľúbené QR kódy, vďaka ktorým sa prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu dozvedia oveľa viac.

Ďalšou časťou je špeciálna knižnica so študovňou s takmer štyritisíc knižnými titulmi. Tretia sekcia predstavuje učebné pomôcky využívané dnes i v minulosti žiakmi špeciálnych škôl s rôznym druhom znevýhodnenia. Pre najmenších návštevníkov je pripravená obľúbená hra Človeče, nehnevaj sa!, kde figúrkami sú samotní hráči.

Prehliadka končí v rozlohou najväčšej časti, venovanej ľudským zmyslom – hmatu, zraku, sluchu a čuchu. Návštevník ich spoznáva interaktívnou a zábavnou formou. Prostredníctvom otázok a odpovedí identifikuje jednotlivé vône, zvuky či obsahy tmavých otvorov. Uvedomuje si výnimočnosť, funkčnosť, dôležitosť ľudských zmyslov, ale aj zážitok, situáciu, ak niektorý zmysel absentuje.

Adresa: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča, Slovenská republika
Tel./mobil: +421 53 451 28 63, +421 918 625 285
E-mail: mss.levoca@gmail.com, mssl@cvtisr.sk
Web a FCB: https://www.facebook.com/msslevoca/www.msslevoca.sk

muzeum-specilaneho-skolstva-le

Múzeum špeciálneho školstva (MŠŠ) v Levoči vzniklo na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú výchovu. Otvorené bolo 16. novembra 1990. Od 1. januára 2014 je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Základným poslaním Múzea špeciálneho školstva v Levoči je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku.

Múzeum zahŕňa:
– stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť,
– depozitár pre archiváciu trojrozmerných zbierkových predmetov,
– dve výstavné miestnosti s celkovou plochou 111 m²,
– historickú špeciálno-pedagogickú knižnicu,
– dokumentačné listinné materiály.

V rámci kultúrno-výchovných aktivít sa na pôde múzea realizujú tematické variabilné výstavy, besedy, divadelné predstavenia, tvorivé dielne a pod., kde priamymi aktérmi sú žiaci špeciálnych aj bežných škôl regiónu.

Celkovo bolo realizovaných viac ako 90 výstav, v povedomí návštevníkov najviac zarezonovali napr. Kontraktačná výstava výrobkov nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Svetlo v nás – výtvarné práce, výrobky žiakov špec. škôl SR, medzinárodná výstava bronzových sôch pre nevidiacich Manus Europae, medzinárodná výstava pre nevidiacich z Paríža Hrajme sa s Picassom či tvorivá dielňa pre nevidiacich Hlina v mojich rukách, Vzdelanie pre všetkých – výstava kníh a učebných pomôcok pre zdravotne zdravotne postihnutých, Aj v nevidne vidieť – 60 rokov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Farebný svet origami nedoslýchavej Petry Šedivej z Čachtíc a iné.