Ministerstvo investícii podporilo projekt značenia

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny každoročne vymedzuje časť finančných prostriedkov  na obnovu cyklistického a turistického značenia v regióne, prípadne na rozširovanie turistických a cyklistických trás.

V roku 2021 pribudne v okrese Kežmarok 28km značených trás. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré v rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov schválilo na projekt čiastku o výške 4 700 €.

V okrese Kežmarok budú vyznačené trasy, ktoré spoja turistickými značkami obce Žakovce, Vrbov, Vlková, Abrahámovce, Tvarožná, Ľubica. Novoznačená bude cyklistická trasa Vlková-Tvarožná.

OOCR Tatry-Spiš-Pieniny umožní turistom a cyklistom bezpečný pohyb v okolí obcí a vychutnať si nádherné výhľady na Vysoké Tatry, Nízke Tatry a Levočské vrchy. Realizácia značenia zabezpečuje skúsený značkár Ernest Rusnák z Levoče.

Veríme, že nenáročnými turistickými trasami podnietime obyvateľov obcí aj návštevníkov regiónu spoznávať svoje okolie a vyhľadávať ďalšie príležitosti oddychu v prírode.

Spracovala: Gabriela Bodnárová

Projekt Rozvoj miestneho cyklistického a  turistického značenia spolupracujúcich obcí Vrbov, Vlková, Žakovce, Tvarožná, Abrahámovce sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov.