Ministerstvo dopravy a výstavby SR podporilo projekt OOCR Tatry-Spiš-Pieniny

Zámerom projektu Odstraňujeme bariéry a zlepšujeme informovanosť turistov v regióne OOCR Tatry-Spiš-Pieniny je prilákať do regiónu aj v roku 2021 domácich aj zahraničných návštevníkov, prispieť tak k rastu návštevnosti, počtu prenocovaní a ďalších ekonomických ukazovateľov, ktoré podporujú zamestnanosť a hospodársky rast.

Projekt bol zostavený z aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu prístupu k informáciám a k zjednodušeniu orientácie turistov. V roku  2021 očakávame, že rok opätovne prinesie sústavu protiepidemiologických opatrení, ktoré posúvajú komunikáciu s návštevníkmi od priameho kontaktu do virtuálnej roviny. Význam on line komunikácie a elektronického marketingu  stúpa v celospoločenskom hospodárskom živote, rovnako v našej oblastnej organizácii, kde sa bude klásť dôraz na komunikáciu s potenciálnymi klientami prostredníctvom sociálnych sietí Facebooku a Instagramu a internetovej stránky old.tatryspispieniny.sk. Budeme informovať o podujatiach, zaujímavostiach, tipoch na výlety a motivovať k návšteve regiónu Spiša, Zamaguria a  Belianskych Tatier s dôrazom na pamiatky UNESCO.

Zamerali sme sa taktiež na odstraňovanie informačných bariér pre slabšie vidiacich návštevníkov, skvalitnenie infraštruktúry a podporu zelenej infraštruktúry. Zabezpečíme zvukové nahrávky o atraktivitách regiónu, čím pomôžeme slabšie vidiacim návštevníkov. Zvukové nahrávky budeme realizovať vo viacerých jazykoch (slovenčina, poľština, angličtina) a umiestnime ich vo virtuálnom priestore.

Obnovíme turistické a cyklistické značenia, obnovíme a zaktualizujeme mapy, doplníme nové informačné panely, tabule, osadíme lavičky. Nové značenie bude zapracované a aktualizované v novom vydaní cykloturistickej mapy Spišská Magura-Levočské vrchy-Vysoké Tatry.

 

Spracovala:

Ing. Gabriela Bodnárová, výkonná riaditeľka

 

Projekt Odstraňujeme bariéry a zlepšujeme informovanosť turistov v regióne OOCR Tatry-Spiš-Pieniny“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky