Mesto Spišská Belá pripravuje výstavbu ďalších cyklotrás

V lete Mesto Spišská Belá rozbehne výstavby 5,1 km nových cyklotrás. Pôjde o 3 km cyklotrasy z Tatranskej Kotliny smerom na Ždiar a 2,1 km od štrkoviska v Strážkach cez kaštieľ Strážky po začiatok panelového chodníka na začiatku Strážok v smere na Spišskú Belú. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa tejto stavby. Ako sme už viac krát uviedli, ide cyklotrasy v rámci úspešného projektu „Cesta okolo Tatier – 2. etapa“, ktorý je financovaný z EÚ.

Mesto plánuje pokračovať vo výstavbe ďalších cyklotrás, ktoré je potrebné ešte vybudovať v rámci katastra nášho mesta. Spolu s ďalšími členmi Združenia Euroregión TATRY plánuje pripraviť spoločný projekt pod názvom „Cesta okolo Tatier – 3. etapa“. Malo by ísť o spoločný cezhraničný slovensko-poľský projekt, ktorého vedúcim partnerom bude zoskupenie EZUS TATRY (tak ako v prípade projektu 2. etapy).

A o ktoré úseky by malo ísť ? Má ísť o 2 úseky:

  1. úsek: Spišská Belá – Strážky (od Baliarni obchodu – po začiatok Strážok – pri kríži) v dĺžke 2,1 km a
  2. úsek: Spišská Belá – Slovenská Ves (od súčasnej cyklotrasy na T. Kotlinu pri belianskom vodojeme v smere na Slovenskú Ves t.j. po rieku Biela – Vilbach) v dĺžke cca 1,7 km.

To, čo je veľmi podstatné pri výstavbe cyklotrás, je mať vysporiadané pozemky pod plánovanou cyklotrasou. „V rámci ukončených pozemkových úprav v k.ú. Spišská Belá sa nám podarilo získať pozemky pod týmito úsekmi cyklotrás a teda mesto sa stalo ich 100 %-ným vlastníkom od marca tohto roka. A to považujem za veľký úspech, bez čoho by sme o ďalších cyklotrasách mohli len snívať,“ uviedol primátor mesta Štefan Bieľak. Projektová dokumentácia pre územné konanie je už hotová pre oba úseky a pokračuje spracovanie dokumentácie pre stavebné konanie pre 2. úsek, nakoľko pre 1. úsek je už spracovaná. V najbližšej dobe mesto plánuje rozbehnúť územné konanie a následne aj stavebné konanie. A koncom tohto roka sa teda plánuje podať uvedený cezhraničný projekt na 3. etapu Cesty okolo Tatier, ktorého cieľom bude získať finančné prostriedky z EÚ (z programu slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce).

Zdroj: http://spisskabela.sk/