Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Mesto Kežmarok srdečne pozýva na organový koncert, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2023 o 18.30 hod.

41. ročník Kežmarskej hudobnej jesene obohatí aj koncertný program v rámci Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Krásu hry na kráľovskom nástroji, organe, predvedie Balázs Szabó.

Podujatie je netradičné tým, že prvá časť koncertu je odohraná na barokovom nástroji v Drevenom artikulárnom kostole a druhá časť na najväčšom dvojmanuálovom organe, ktorý postavila firma Rieger na Slovensku do konca 19. storočia nachádzajúcom sa v Novom evanjelickom kostole.