Medzinárodný festival detských folklórnych súborov krojovaných bábik 2016

KEDY? 2.6. – 7.6.2016

KDE? Poprad, Kežmarok, Svit, V. Lomnica

Medzinárodný festival detských folklórnych súborov krojovaných bábik (MF DFS KB) je festival, kde sa deti každoročne stretávajú spontánne, neformálne a bez súťažného napätia. V rámci osláv Dňa detí sa snažia o zapojenie más zo škôl do „tvorivých dielničiek“. Zúčastnené detské kolektívy sa prezentujú vlastnými umeleckými vystúpeniami, ale i odovzdávaním ľudových tradícií verejnosti.

Tohto roku si pripomenieme 20. výročie od založenia tohto jedinečného detského festivalu.

Jeho charakteristickými znakmi sú niekoľkodňové trvanie, vystupovanie v rôznych mestách podtatranského regiónu so symbolom festivalu krojovanou bábikou – hračkou, ktorá charakterizuje svojim oblečením zúčastnený kolektív.

Viac informácií a program podujatia nájdete na webovej stránke http://www.osvetapoprad.sk/