MDV SR podporilo finančne aktivity OOCR Tatry-Spiš-Pieniny.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) schválilo žiadosť Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny (OOCR TSP) a podporilo ju čiastkou vo výške 26 733,00 €. Vybrané aktivity je potrebné zrealizovať do konca roka 2020.
Už niekoľko rokov môžu oblastné organizácie cestovného ruchu realizovať svoje aktivity s finančnou pomocou zo štátnej dotácie poskytovanej MDV SR v súlade so zákonom o cestovnom ruchu.

OOCR TSP požiadala v roku 2020 o podporu na aktivity súvisiace s propagáciou a marketingom destinácie a na vybrané aktivity týkajúce sa infraštruktúry cestovného ruchu.

V oblasti marketingu sa jedná o podporu účasti na výstavách cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2020 v Bratislave, HOLIDAY WORLD v Prahe a UTÁZAS v Budapešti ( 5760€) Marketing na sociálnych sieťach bol podporený sumou 1140 € a obstaranie propagačných premetov prezentujúcich lokality UNESCO vo výške 7 122 €.

Spracovala: Ing. Gabriela Bodnárová

MDV SR podporilo aktivity OOCR TSP