Malý Pieninský maratón 2016

Kedy? 15.09.2016

Kde? Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka

Propozície

USPORIADATEĽ: Bežecký klub Stará Ľubovňa , Rekreačné zariadenie Dunajec Village, Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka, Obec Červený Kláštor, Štátne lesy TANAPU, Občianske združenie Zamagurie, Horská záchranná služba

TERMÍN : štvrtok 15.9.2016
PRIHLASOVANIE : je možné výlučne online na www.bksl.sk v termíne do 15.8.2016 (najneskôr). Počet účastníkov je limitovaný a prihlasovanie môže byť ukončené aj skôr pri naplnení počtu !!! Prihláška je platná až po zaplatení štartovného na účet BKSL číslo : SK48 0200 0000 0025 0056 6157, SWIFT/BIC: SUBASKBX, v.s.: dátum narodenia (DDMMRRRR), správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
UBYTOVANIE : zvýhodnená ponuka pre účastníkov na www.smerdzonka.sk
ŠTARTOVNÉ :
varianta a) 10 € ( zahŕňa medailu, štartové číslo, občerstvenie, tombolu )
varianta b) 17 € ( zahŕňa medailu, štartové číslo, občerstvenie, tombolu a bežecké tričko )

PREZENTÁCIA : rekreačné zariadenie Dunajec Village v Červenom Kláštore od 7.30 – 9.30 hod.
ŠTART: 10.00 hod.
TRAŤ: 18 KM – povrch trate je kombináciou pevnej lesnej cesty a asfaltu a vedie prielomom rieky Dunajec
KATEGÓRIE :
– ženy 18 km
– muži 18 km
– štafety dvojčlenných tímov 9 + 9 km
– prechod prielomu chôdzou pre nebežcov a rodinných príslušníkov 9 km
VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV : do 30 min . po ukončení bežeckej časti
CENY : pre účastníkov je pripravená tombola
UPOZORNENIA :
1. Účastníci štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.
2. Počet účastníkov je limitovaný
3. Organizátori umožnia vo výnimočných prípadoch prihlásenie v deň preteku.

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://dunajec.sk/

maly-pieninsky-maraton16