Literárny večer: Veľké srdce autora Miroslava Erdingera

Boutique Hotel Hviezdoslav v Kežmarku pozýva na prvý tohtoročný Literárny večer s témou lásky a poézie, ktorý sa uskutoční 2. februára 2023 o 18.00 hod.

Miroslav Erdinger sa narodil na území bývalého Československa v roku 1954. Je farárom Českobratskej evanjelickej cirkvi a niekdajší predseda predstavenstva Diakonie ČCE, bývalý riaditeľ strediska Diakonie ČCE, Domova odpočinku v starobe v Kračicích. Je členom profesných organizácií, lektorom v oblasti práce so seniormi a konzultantom v problematike poskytovania sociálnych služieb.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.hotelhviezdoslav.sk/.