Literárny večer v Kežmarku s Júliou Čurillovou

Hostkou ďalšieho literárneho večera, v rámci ktorých sú predstavovaní porotcovia Literárneho Kežmarku, bude v piatok 27. mája 2022 o 19.00 h v priestoroch výstavnej siene na Hlavnom námestí 64, Júlia Čurillová.

Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch je viacnásobnou laureátkou celoslovenských súťaží v tvorbe poézie na Literárnom Zvolene a autorskej časti súťaže Chalupkovo Brezno. Ocenenia získala aj v autorských súťažiach Poetická Ľubovňa, Literárna Senica, Wolkrova Polianka, Literárny Kežmarok, Bratislavský verš.

Je víťazkou súťaže Debut 2007, po ktorej jej bola vydaná prvá zbierka poézie Sedmoláska (2008). Druhá zbierka s názvom Kľúče od neba jej vyšla v roku 2012. Je autorkou umelecko-publicistického pásma S deťmi vetra, spolutvorkyňou relácie Poetissimo – z vlastnej zbierky Sedmoláska (obe relácie pre RTVS). Odborne spolupracovala na vysielaní vzdelávacieho programu pre deti Tumenca khere – S vami doma (RTVS, štúdio Košice). Venuje sa tiež umeleckému prednesu.

Bola členkou i predsedníčkou porôt recitačných i autorských súťaží vo vlastnej tvorbe. Za celoživotnú pedagogickú, manažérsku a kultúrnu činnosť bola v roku 2017 zaradená do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky.

Hudobným hosťom večera bude kežmarský spevák a muzikant Tomáš Raffaj.

Vstup na podujatie je voľný.

Zdroj: www.kezmarok.sk