Literárny večer s Norou BARÁTHOVOU

Boutique Hotel Hviezdoslav v Kežmarku v spolupráci s LDO ZUŠ A. Cigera srdečne pozývajú priaznivcov literárnych večerov

v stredu 30. novembra 2022 o 18:00 hod.

na stretnutie s obľúbenou spisovateľkou a historičkou NOROU BARÁTHOVOU.

 

Viac informácií nájdete na stránke www.hotelhviezdoslav.sk alebo Facebook evente TU.