Levočská púť 2021

Mariánska púť, ktorá sa koná v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči sa bude konať prvý júlový víkend v obmedzenom režime za dodržiavania aktuálnych epidemiologických opatrení.

Program (modlitby a sväté omše budú v exteriéri):

Piatok 2. júla 2021:
– 9:00 Radostný ruženec (Mons. František Dlugoš)
– 10:00 Svätá omša (emeritný biskup Mons. Andrej Imrich)
– 13:00 Gréckokatolícka svätá liturgia (vladyka Marián Pacák)
– 16:00 Ruženec svetla (Patrik Mitura)
– 17:00 Svätá omša (rektor baziliky Peter Majcher)

Nedeľa 4. júla 2021:
– 9:00 Slávnostný ruženec (Matúš Knižacký)
– 10:00 Slávnostná svätá omša (spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš)

Všetky aktuálne informácie nájdete na www.farnostlevoca.sk

 

Počas konania Mariánskej púte (piatok – nedeľa) bude platiť zákaz vjazdu pre motorové vozidlá na Mariánsku horu. Pútnici budú môcť prísť len pešo.

V meste Levoča bude počas konania púte (piatok 02.07.2021 a nedeľu 04.07.2021) zavedený osobitný dopravný režim, ktorý nájdete na stránkach mesta www.levoca.sk