LEVOČSKÁ PÚŤ 2018

Tohoročná hlavná púť na Mariánskej hore v Levoči sa uskutoční  v dňoch 7. a 8. júla 2018.

V dňoch 7. 7. 2018 (od 6.00 hodiny) a 8. júla 2018 (do 16.00 hodiny) bude v Levoči realizovaný osobitný dopravný režim. Doprava bude riadená prenosnými dopravnými značkami a Políciou.

Levočská púť 2018 – program v PDF.

PARKOVANIE AUTOBUSOV

Vyhradený je jedewn jazdný pruh III/3225 (Kežmarská cesta) – parkovanie autobusov v jednom smere ku križovatke so štátnou cestou 1/18.

 

PARKOVANIE OSOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Parkovanie je možné na všetkých miestnych komunikáciách v meste Levoča s výnimkou Námestia Majstra Pavla a Košickej ulice, Sadovej ulice a Ulice športovcov. Záložné parkovisko – staré ihrisko.

 

POVOLENIE K VJAZDU

Na námestie Majstra Pavla a Ulicu športovcov vydá povolenie Mestský úrad Levoča. Označenie vozidiel zabezpečujúcich prepravu VIP osôb v meste Levoča a na Mariánsku horu vydá Rímskokatolícky farský úrad.

 

HROMADNÁ PREPRAVA OSÔB

Kyvadlová doprava na Mariánsku horu bude premávať 7. 7. 2018 od firmy ALFENA na Ovocinárskej ulici v čase od 7.00 do 12.00 hodiny.

Mestská hromadná doprava bude v dňoch 7. 7. – 8. 7. zrušená.

Prímestské spoje Levoča – Spišská Nová Ves a diaľkové linky budú v dňoch 7. 7. a 8. 7. zastavovať iba na autobusovej stanici.

Medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou bude v dňoch 7. 7. – 8. 7. premávať vlakový spoj podľa aktuálneho cestovného poriadku.

Vlaková preprava – Cestovný poriadok: Levoča – Spišská Nová Ves a späť:

Počas púte sa bude konať príležitostný trh v obmedzenom rozsahu.

Zabezpečená bude zdravotnícka služba.

Zdroj: Informačná kancelária Levoča