LEVOČSKÁ PÚŤ 2017

Mariánska hora v Levoči patrí  k najstarším a najznámejším pútnickým miestam na Slovensku. Každoročná hlavná púť sa tu koná v prvý júlový víkend, z príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie, ktorému je zasvätená aj tunajšia bazilika minor na Mariánskej hore.

Hlavná Mariánska púť v Levoči sa v tomto roku bude konať v dňoch 1.7. a 2.7.2017 (sobota, nedeľa). V týchto dňoch bude zavedený osobitný dopravný režim. Doprava bude riadená štátnou a mestskou políciou a osadené bude tiež príslušné dopravné značenie. Do Levoče bude povolený len vjazd účastníkom Mariánskej púte.

Počas platnosti osobitného dopravného režimu, t.j. 1.7. a 2.7.2017 bude v meste Levoča zrušená mestská hromadná doprava. Zrušená bude zastávka autobusov pri poliklinike. Prímestské spoje Levoča – Spišská Nová Ves premávajúce ku poliklinike (resp. Kežmarskej ceste) budú v dňoch 1.7.- 2.7.2017 zastavovať iba na autobusovej stanici. Na autobusovej stanici môžu zastavovať aj diaľkové linky.

Železničná doprava bude v týchto dňoch premávať podľa platného cestovného poriadku Železníc SR.

Dňa 1.7.2016 ( sobota) v čase od 7,00 hod. do 12,00 hod. bude premávať kyvadlová doprava pre hromadnú prepravu osôb na Mariánsku horu od vchodu areálu firmy Alfena (Ovocinárska ulica).

Vjazd na Mariánsku horu motorovým vozidlom bude možný len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom v Levoči.

Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru pre príležitostný trh, ako aj zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené len vozidlám označeným povolením pre služby a zásobovanie, ktoré vydáva Mestský úrad Levoča.

Zdroj: Informačná kancelária mesta Levoča

Hlavna-put-2017 ZSSK_Levocska-put_2017-2_Stránka_1